Het JUSTISIGNS project is een onderwijs- en opleidingsproject met deskundigen uit Ierland, België, het VK en Zwitserland. JUSTISIGNS kadert binnen, en wordt mede gefinancierd door, het Life Long Learning programma van de Europese Commissie.


Het project loopt van 2013 tot 2016. Ierse partners zijn Interesource Group (Ireland) Limited (de coördinator) en het Centre for Deaf Studies, Trinity College Dublin. De Belgische partners zijn het European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI), de European Legal Interpreters and Translators Association (EULITA) en de Faculteit Letteren, Campus Antwerpen van KU Leuven. Verder zijn ook The Centre for Translation & Interpreting Studies, Heriot Watt University, Schotland en the University of Applied Sciences for Special Needs Education in Zurich, Zwitserland partner in dit project.JUSTISIGNS focust op het creëren van trainingsmaterialen en leermiddelen voor drie doelgroepen:


  1. Gebarentaaltolken actief binnen het juridische domein, zowel reeds afgestudeerde en beroepsactieve tolken als studenten:


  2. De Dovengemeenschap;


  3. Politie en andere professionals werkzaam binnen het juridische domein


Tot het ‘juridische domein’ en de ‘juridische setting’ behoren uiteraard ook interacties in de rechtbank en gesprekken met advocaten en notarissen maar JUSTISIGNS spitst zich voornamelijk toe op de contacten van Dove mensen met politiediensten. Vaak is de politie immers het eerste aanspreekpunt en doeltreffende communicatie bij deze gesprekken is dan ook een cruciale voorwaarde voor een correct verloop van alle daaropvolgende juridische procedures.Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur;

de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.